Nära vård - framtidens hälso- och sjukvårdssystem måste bygga på en nära vård. Såväl regeringens utredare för en God och Nära vård som samordnaren för Nära vård på arbetsgivarorganisationen SKR pratar om att det krävs en stor omställning som rör lagstiftning, ersättningsmodeller, arbetssätt och inte minst relationerna och kulturen inom hälsa och sjukvården. Hur ska då detta gå till? Ringla har under de senaste åren mött många människor och organisationer runt om i landet som arbetar med att utveckla den ”Nära vården”.

Här har vi samlat material! Gå in och titta, inspireras och fundera över vad detta innebär för dig och din verksamhet!

Senaste Goda Exempel

Senaste Nyheter