Default size ska%cc%88rmavbild 2020 05 11 kl. 13.13.45

Hälsobussen - en familjecentral på hjul

I Angered i Göteborg har Familjecentralen startat en hälsobuss. Hälsobussen kan ta emot barn för BVC-besök men också erbjuda samtal med socionomer från Familjecentralen. Hälsobussen är ett komplement till den ordinarie verksamheten och ska på sikt öka tillgängligheten till den nära vården för områdets barnfamiljer.

Elin Caesar arbetar som BVC-sköterska på Angereds Familjecentral. Här berättar hon och Ann Martinius, verksamhetschef på Närhälsan i Angered om initiativet och hur arbetet startade. Längd 4 minuter.

Läs mer om projektet på SKR för att lära mer om bakgrunden, genomförandet och hur hälsobussen ska ge ökad tillgänglighet och en möjlighet att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån invånarnas förutsättningar.  >>> Lärande exempel SKR 

Senaste Goda Exempel