Default size o%cc%88rna%cc%88stet

Ökad delaktighet på Örnäset

Hälsocentralen Örnäset i Luleå har lyckats få hem patienterna snabbare från sjukhuset och göra patienter och anhöriga mer delaktiga i planeringen av vården. Tidigare hade patienterna och deras anhöriga inte kunskap om hur planen såg ut. För att komma till rätta med detta testar man nu en prototyp med en mötesanteckning som innehåller de närmast kommande aktiviteterna och kontaktuppgifterna till alla som varit med på mötet. Utvecklingen har skett tillsammans med patienter och anhöriga och det har gett gott resultat både på trygghet och bättre använda resurser på hälsocentralen.

Personalen på Hälsocentralen i Luleå berättar om fördelarna när patienter och anhöriga blir mer delaktiga i planering av vården. Längd: 2.43 minuter.

Läs mer om projetet på SKR om hur arbetet lett fram till tryggare patienter och närstående samt färre telefonsamtal till hälsocentralen. >>> Lärande exempel SKR

Senaste Goda Exempel