Ringla - nära vård!

Nära vård - framtidens hälso- och sjukvårdssystem måste bygga på en nära vård. Såväl regeringens utredare för en God och Nära vård som samordnaren för Nära vård på arbetsgivarorganisationen SKL pratar om att det krävs en stor omställning som rör lagstiftning, ersättningsmodeller, arbetssätt och inte minst relationerna och kulturen inom hälsa och sjukvården. Hur ska då detta gå till? Ringla har under de senaste fem åren mött många människor runt om i landet som redan arbetar med att utveckla den ”Nära vården”. Teamet runt Ringla har stöttat såväl SKL som utredaren på socialdepartementet för att förklara vad det är som är på gång. 

Här har vi samlat material! Gå in och titta, inspireras och fundera över vad detta innebär för dig och din verksamhet!Nyheter


Blogg