En film om god och nära vård - Statens offentliga utredningar

"Filmen är framtagen av oss för att vi så många gånger fått frågan just om vi har en film eller annat material som beskriver utredningens uppdrag, arbetssätt och utmaningar. Tanken är att filmen ska kunna fungera som en inledning till egna diskussioner om framtidens vård och omsorg, och hur det egna arbetet kan ansluta till det uppdrag som utredningen har – och förstås hur utredningens förslag kan underlätta för er. Den riktar sig kanske framför allt till vårdens medarbetare, men kan säkert användas även i andra sammanhang, den är fri att använda där ni tycker att ni kan ha någon nytta av den! Här är länken: http://www.sou.gov.se/godochnaravard/film/"
- ur utredningens blogg av Anna Nergårdh
 

Länk till bloggen