Default size ejja och camilla

Näravårdpodden om att leva livet bäst möjligt i Skellefteå!

I Skellefteå utgår man från frågan - Vad betyder det för dig att leva livet bäst möjligt och att kunna vara självständig? Framgången i Skellefteå bygger på ett gemensamt samverkansarbete mellan region Västerbotten och kommunen. Ledordet är tillsammans och det är tillsammans de bygger Nära vård.

Lisbeth Löpare Johansson träffar Ejja Häman Aktell, Skellefteå kommun och Camilla Andersson, Region Västerbotten samtalar om att utgå från person och inte organisation. Hur kan man göra det i vardagen och få det att bli ett gemensamt arbete?

Under 2018 startade en process i Västerbotten med att se över hur samverkan mellan regionen och kommunerna skulle gå till. De hade goda förutsättningar att börja med men det behövdes arbete med strukturen för att det skulle fungera. Nära vård blev något att samlas kring och i podden vittnar både Ejja Häman Aktell, Skellefteå kommun och Camilla Andersson, Region Västerbotten att de har mer samsyn än stridsfrågor.

Längd: 50 minuter.

Vill du veta mer om framgången, hur man gick tillväga och vilka slutsatser man kommit fram till i Skellefteå så följer du bara länken till SKR här SKR Nära vårdpodden>>>