Default size medium 1614011648 artwork

Näravårdpodden träffar Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen

Nära vårdpodden träffar Socialstyrelsens generaldirektör i ett samtal som bland annat tar upp möjligheten att skapa bättre kvalitet och därmed förbättra och förstärka välfärden.

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård samtalar med Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen. De talar bland annat om nyfikenheten, på människors inneboende förmågor och kunskap, som en drivkraft i hur vi ska bygga vårt samhälle. Längd: 53 minuter.