Default size anna n

Näravårdpodden träffar Anna Nergårdh

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för en Samordnad utveckling för God och Nära vård, har överlämnade det sista betänkandet i januari. Nu samtalar hon återigen med SKR:s samordnare för Nära vård.

I detta avsnitt samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Anna Nergårdh om fyra års utredande i samverkan med alla berörda. Vad gör det med en utredning att vara så mitt i görandet? Dessutom om sista delbetänkandet och behovet av att synliggöra primärvårdens uppdrag och dess roll för en bättre psykisk hälsa hos människor.

Vill du veta mer så följer du bara länken till SKR här SKR Nära vårdpodden>>>