Default size anna n

Näravårdpodden träffar Anna Nergårdh

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för en Samordnad utveckling för God och Nära vård, har överlämnade det sista betänkandet i januari. Nu samtalar hon återigen med SKR:s samordnare för Nära vård.

I detta avsnitt samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Anna Nergårdh om fyra års utredande i samverkan med alla berörda. Vad gör det med en utredning att vara så mitt i görandet? Dessutom om sista delbetänkandet och behovet av att synliggöra primärvårdens uppdrag och dess roll för en bättre psykisk hälsa hos människor.