Default size rityta 1

Näravårdpodden träffar Kristina Båth Sågänger

I Näravårdpodden möter Lisbeth Löpare Johansson kanslichef Karin Båth Sågänger på RSMH, brukarorganisationerna för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Det blir ett samtal om civilsamhällets roll i välfärdssamhället, om demokrati och att se egenerfarna som kunskapsbärare av målgruppens behov och vad som faktiskt fungerar och inte.