Default size lena magnus

Näravårdpodden träffar Lena Lundgren och Magnus Johansson

I detta avsnitt samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Lena Lundgren, Hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Magnus Johansson, Vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun.

Ett samtal om tillit och att det krävs mod att gå från förhandling till samverkan när regionen och kommunerna ska komma varandra närmare. Det krävs ett ledarskap som måste våga för att alla andra också ska ta steget.

Om att överbrygga gränser, leta lösningar trots svårigheter med allt från lagstiftning och pensioner till bredband. Allt för att det ska bli nära utifrån invånarens behov och liv. Lena Lundgren och Magnus Johansson berättar att när det blev tufft under våren var de glada över att samverkansstrukturen var på plats. Även att gränser som annars var svåra att gå över suddades ut när den gemensamma målbilden - bekämpa covid - blev tydlig för alla.