Default size maria cavalli

Näravårdpodden träffar Maria Cavalli och Hans-Inge Persson

Ett samtal om att vara närstående med två personer som aktivt engagerat sig. De reflekterar bland annat om hur ord formar tanken, precisionsinformation och vikten av tillgänglighet, tillit och kontinuitet.

Maria Cavalli och Hans-Inge Persson, två närstående, samtalar med Lisbeth Löpare Johansson, SKR om hur det är att vara närstående och engagerad för framtidens nära vård. De talar om behovet av stöd och information i rollen som närstående. Tillsammans lyfter de, att det de önskar allra mest, är en fungerande struktur i en god nära vård med en förändrad syn på människan - med ett gemensamt vi.