Default size lisbeth pod ep4

Ny samordnare Nära vård SKR

I detta avsnitt lämnar Emma Spak över stafettpinnen som samordnare för Nära vård på SKR till Lisbeth Löpare Johansson.

Lisbeth Löpare Johansson är sedan september tjänstledig från sitt arbete som utvecklingsdirektör för Region Norrbotten. Hon har stor erfarenhet av sjukvårdens utveckling, medarbetarnas roll och patientens ställning. Vilken erfarenhet tar hon med sig från sitt tidigare yrkesliv in i arbetet som samordnare för Nära vård?

Längd 40 minuter.

https://link.chtbl.com/nysamordnare