Default size 993b8c41 fec1 4603 9bd8 cd4e15e86dcb

Uppströms i Ängelholm - Vårdbloggen på SKL

Text från SKL:

I omställningen till nära vård är förebyggande och hälsofrämjande insatser en av grundpelarna. Ett sätt att uttrycka det på är att vården och omsorgen ska jobba uppströms. Eller som det gamla ordspråket säger, det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

Läs mer på SKL!