Visar goda exempel som är knutna till Västra Götalandsregionen.